Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1511r.; jednonawowy, konstrukcji zrębowej, oszalowany i pokryty gontem. Nawa i prezbiterium nakryte stromym dachem wielopołaciowym z barokową sygnaturką z XVII w.  Budowla z drewna modrzewiowego, z dębowymi przyciesiami osłoniętymi gontem, połączenia narożników o wyrafinowanej ciesielskiej konstrukcji - złącza kształtowane za pomocą odpowiednich wycięć tak, że mogły pracować zarówno na rozciąganie, jak i ściskanie. Kościół był otoczony sobotami, po gruntownym remoncie w 1870 roku oszalowany, a soboty zostały jak to napisano "ze względów praktycznych" zlikwidowane. Dookoła świątyni do końca XVIII wieku znajdował się cmentarz parafialny.