Zachowany fragment gotyckiej ciesiołki - ośli łuk wejścia w bocznym przedsionku, obok wejścia zabytkowa kamienna kropielnica prawdopodobnie z XIX wieku