Fragmenty polichromii: u góry po lewej -najstarsze fragmenty barokowej z 2 poł. XVIIIw. - tzw. zacheuszki, obok - Ostatnia Wieczerza, inne fragmenty pochodzące z roku 1870, kiedy to "ubito sufit pod nowe malowidła a cały kościół został odmalowany". sceny zmartwychwstania, Matka Boża na obłokach, św. Klara, założycielka zakonu Klarysek, oraz  według tradycji  fundatorka parafii św. Kinga.