Opisanie  zdarzenia wielkiego w roku 1841

Wydarzyło się prawie wtenczas gdy Ś.P Wiel. Ks. Proboszcz Katarzyński wielką chorobą złożony na łożu śmiertelnym leżał  nawet i w dniu tym zakończył życie swoje też w dzień 5 go lipca 1841 roku powstały gwałtowne burze  straszna ulewa z gradobiciem tak dalece iż w całej parafii  grad wszystkie urodzaje ziemskie do szczętu zniszczył i nic nawet i ślad mały pozostał, gdzie jaki urodzaj ziemia wydawała  W plebanii w pomięszkaniu gdzie Wiel ks. Proboszcz Katarzynski  złożony był, grad wszystkie okna wytłukł. I tak wtenczas dotchnął Stwórca Najwyższy ciężką plaga parafie tutejszą, zkąd powstała wielka nędza głód niedostatek bo zaledwo się wspomagać zaczęli po zniszczeniu wielkim przez egzekucyę wojskową w 1837 a już bolesnym dotchnieni ciosem. I już od tego czasu zawsze brak żywności  i niedostatek zawsze istnieje.