Grupa rzeźb z ołtarza w Kaplicy dobudowanej w 1816r.  przez kolatora świątyni Pantaleona Dunikowskiego. Ołtarz ufundował  w roku 1850 Szymon Fitrzyk pochowany po jego lewej stronie. Ciekawostką jest fakt że pionowa belka krzyża i postać Marii Magdaleny wyrzeźbione są z jednego pnia drzewa. W ołtarzu tym urządza się w okresie Wielkiego Tygodnia Grób Pański. Wcześniej, zanim dobudowano kaplicę,  urządzano go pod ołtarzem głównym.

Po lewej stronie ołtarza znajduje się kamienna chrzcielnica z pocz. XVI wieku.