Prawdopodobnie najstarsza w Rajbrocie kapliczka być może przebudowana
z tatarskiej latarni. Wg miejscowej tradycji miejsce pochówku jakiejś ważnej osobistości - podobno tatarskiego księcia.