Gotycka grupa rzeźb Ukrzyżowania na belce w łuku tęczowym Kościoła, pochodząca z okresu budowy świątyni, czyli ok. 1511 roku. Przedstawia cierpiącego na Krzyżu Jezusa przy którym stoją Matka Boża i umiłowany uczeń św. Jan. Rzeźby przeszły dokładną konserwację w l. 1984-86 w PKZ Kraków