Gotycka Ambona z okresu budowy świątyni, czyli ok.1511 roku. Polichromia przedstawia Ewangelistów wraz z ich symbolami, oraz święte Męczenniczki. Malowidła odkryto podczas kompleksowej renowacji w l.1985-86.  Do tej konserwacji wisiała z drugiej strony kościoła obok zakrystii, podczas prac odkryto jej właściwe usytuowanie w światyni.